સારા માણસો

સારા માણસો શોધવા જઈશું તો થાકી જઈશું ,માણસો માં સારું જોવા જઈશું તો ફાવી જઈશું .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: