સુંઠ

સુંઠ ,ઘી અને ગોળ ને મિક્સ કરી નાની લાડુડી વાળી રાખવી . શિયાળા માં રોજ સવારે એક લાડુડી ખાઈ ઉપર ૧ ગ્લાસ દુધ પીવાથી  શરીર પુષ્ટ થાય છે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: