સુંઠ

સુંઠ ,ઘી અને ગોળ ને મિક્સ કરી નાની લાડુડી વાળી રાખવી . શિયાળા માં રોજ સવારે એક લાડુડી ખાઈ ઉપર ૧ ગ્લાસ દુધ પીવાથી  શરીર પુષ્ટ થાય છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: