સુરજ

તમે મારા સુરજ ને હું તમારી રોશની ,

તમે મારા ચાંદ અને હું તમારી ચાંદની ,

તમે મારા નાવિક ને હું તમારી નાવડી ,

તમે પ્રેમ નો સાગર તો હું  સાગર ની લહેર ,

સદાય સાથે રહીશ તમારી ,જો હશે  આપ ની મહેર .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: