સ્નેહ

સૌ વાચક મિત્રો ને મારા હેપી ન્યુ ઈયર . ચાલો નવા વર્ષે નવી શરૂઆત કરીએ .

સ્નેહ નો કરીએ સરવાળો ને , નફરત ની કરીએ બાદબાકી ,

ગુણો નો કરીએ ગુણાકાર ,અને દુર્ગુણો નો કરીએ ભાગાકાર ,

જીવન રૂપી નકશા નો બદલીએ આકાર .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: