પ્રેમ

અજાણ છું એ ગુના થી જેની સજા મળી છે ,

લાગે છે કોઈ ની બદ્દ્દુઆ ફળી છે ,

સમજી ન શક્યું કોઈ  પ્રેમ ના દર્દ ને ,

હકીમો એ પણ તોબા  કરી છે .

 

 

 

 

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: