ગેપ રહી ગયો

ડોકટરે કહ્યું કે ” હવે બહુ નીચા ના નમશો નહિતર તકલીફ ઊભી થાશે કેમ કે હવે તમારી કરોડરજ્જૂ માં ગેપ આવી ગયો છે તો વધુ નીચા નમવાની શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે !!! આ સાંભળી ને હસવું અને રડવું એક સાથે આવી ગયું… જીવન માં પહેલી વાર કોઈ એ કહ્યું કે નીચા ના નમતા !!! […]

%d bloggers like this: