પ્રીત

ફૂલો સે પતંગા કહેતા હે ,તેરી મેરી પ્રીત અનોખી , ધૂપ હૈ દુશ્મન તેરી ઔર આગ હે મેરી , આ ચલ બસે મધુર નિર્મલ  જલ મેં , જહાં કુછ  ન ચાલે તેરે મેરે દુશ્મન કી .

પ્રકુતિ ની વ્યથા

અરે થોભો , જરા સાંભળો , આ શું કરો છો ?અરે મારી વાત કેમ કોઈ સાંભળતું નથી? હવે હું શું કરું ? કોને કહું મારી પીડા ?આ લોકો ગાંડા થયા છે ,કોઈ  સમજતા જ નથી. પોતાનાં સ્વાર્થ માટે મને પીડી રહ્યા છે . મારા જળ ને ગંદુ કરી રહ્યા છે . મને માતા કહે છે […]

શાયરી

શાયરી શાયરી શું કરો છો?શાયરી શું છે ? એતો આપણી લાગણીઓ ની વાચા છે , મીલન ના સ્પંદનો અને વિરહ ની વેદના છે , ઉર્મીઓ ના ઉભરા ને યાદો નો ભંડાર છે .

અહેસાન

માણસ પાસે ક્યારેય કાંઈ ન માંગવું , એ થોડું આપશે ને તોય અહેસાન નો ભાવ રાખશે, માંગવું જ પડે તો ઈશ્વર પાસે માંગવું ,એ કોઈ ને નહી કહે અને ઝાઝું આપશે .

%d bloggers like this: