હિસાબ

​બધાયે સ્વાર્થમાં એક જ હિસાબ લાગે છે, 

ન આપે સુખ તો ખુદા પણ ખરાબ લાગે છે !

प्राणायाम  – ​कर ले तू प्राणायाम

​कर ले तू प्राणायाम…..
कर ले तू प्राणायाम, सब रोग दूर हो जाएगा।

रोना नही होगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा॥
जीवन तुम्हारा दुर्भर है आज, कल तू ही इतराएगा।

आज तुझे विश्वास नहीं, कल दुनिया को बतलाएगा॥

कर ले तू प्राणायाम……………..
पांच मिनट भास्त्रिका करले, रक्त शुद्ध हो जायेगा।

सर्दी जुकाम एलर्जी दूर, मन स्थिर हो जायेगा॥
पन्द्रह मिनट कपालभांती कर, मुखमंडल तेज हो जायेगा।

गैस कब्ज, मधुमेह सहित, मोटापा दूर हो जाएगा॥

कर ले तू प्राणायाम ………………
पांच बार बाह्य प्राणायाम कर, चंचलता दूर हो जायेगा।

उदर रोग सब दूर होकर , जठराग्नि प्रदीप्त हो जायेगा॥
दस मिनट अनुलोम-विलोम कर, सिरदर्द ठीक हो जायेगा।

नकारात्मक चिन्तन से दूर, आनंद, उत्साह बढ़ जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम……………….
ग्यारह बार भ्रामरी कर, सब तनाव दूर हो जायेगा।

रक्तचाप हृदय रोग सहित, उत्तेजना मिट जाएगा॥
इक्कीस बार ओंकार जनकर, अनिद्रा रोग ठीक हो जायेगा।

बुरे स्वप्नों से छुटकारा पाकर, ध्यान तेरा लग जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम……………….
तीन बार नाड़ी शोधन कर, रक्त संचार ठीक हो जायेगा।

बहरापन, लकवारोग मिटे, ऑक्सीजन बढ़ जायेगा॥
पांच बार उज्जायी कर, गला मधुर हो जायेगा।

सर्दी जुकाम सहित, हकलाना, ठीक हो जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम……
ग्यारह बार शीतकारी कर , पायरिया दूर हो जाएगा।

दंत रेाग दूर होकर, शीतल शरीर हो जायेगा॥
ग्यारह बार शीतली कर, भूख प्यास मिट जायेगा।

मुंह गले के रोग सहित, पित्त रेाग मिट जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम…
तीन बार सिंहासन कर ले, दर्द गले का ठीक हो जायेगा।

अंत में हृस्यासन कर ले, हंसते जीवन बीत जायेगा॥
कर ले तू प्राणायाम, सब रोग दूर हो जाएगा ।

रोना नही होगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा॥
ओ३म् शान्ति ओ३म् शान्ति

प्राणायाम  – ​कर ले तू प्राणायाम

​कर ले तू प्राणायाम…..
कर ले तू प्राणायाम, सब रोग दूर हो जाएगा।

रोना नही होगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा॥
जीवन तुम्हारा दुर्भर है आज, कल तू ही इतराएगा।

आज तुझे विश्वास नहीं, कल दुनिया को बतलाएगा॥

कर ले तू प्राणायाम……………..
पांच मिनट भास्त्रिका करले, रक्त शुद्ध हो जायेगा।

सर्दी जुकाम एलर्जी दूर, मन स्थिर हो जायेगा॥
पन्द्रह मिनट कपालभांती कर, मुखमंडल तेज हो जायेगा।

गैस कब्ज, मधुमेह सहित, मोटापा दूर हो जाएगा॥

कर ले तू प्राणायाम ………………
पांच बार बाह्य प्राणायाम कर, चंचलता दूर हो जायेगा।

उदर रोग सब दूर होकर , जठराग्नि प्रदीप्त हो जायेगा॥
दस मिनट अनुलोम-विलोम कर, सिरदर्द ठीक हो जायेगा।

नकारात्मक चिन्तन से दूर, आनंद, उत्साह बढ़ जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम……………….
ग्यारह बार भ्रामरी कर, सब तनाव दूर हो जायेगा।

रक्तचाप हृदय रोग सहित, उत्तेजना मिट जाएगा॥
इक्कीस बार ओंकार जनकर, अनिद्रा रोग ठीक हो जायेगा।

बुरे स्वप्नों से छुटकारा पाकर, ध्यान तेरा लग जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम……………….
तीन बार नाड़ी शोधन कर, रक्त संचार ठीक हो जायेगा।

बहरापन, लकवारोग मिटे, ऑक्सीजन बढ़ जायेगा॥
पांच बार उज्जायी कर, गला मधुर हो जायेगा।

सर्दी जुकाम सहित, हकलाना, ठीक हो जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम……
ग्यारह बार शीतकारी कर , पायरिया दूर हो जाएगा।

दंत रेाग दूर होकर, शीतल शरीर हो जायेगा॥
ग्यारह बार शीतली कर, भूख प्यास मिट जायेगा।

मुंह गले के रोग सहित, पित्त रेाग मिट जायेगा॥

कर ले तू प्राणायाम…
तीन बार सिंहासन कर ले, दर्द गले का ठीक हो जायेगा।

अंत में हृस्यासन कर ले, हंसते जीवन बीत जायेगा॥
कर ले तू प्राणायाम, सब रोग दूर हो जाएगा ।

रोना नही होगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा॥
ओ३म् शान्ति ओ३म् शान्ति

ગુજરાત ની અસ્મિતા – રાધા મહેતા

આજે જયારે પ્રવાસી દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ અને તેમની અસ્મિતા વિષે એક સરસ મજાના વીડીઓ દ્વારા જાણીએ અને માણીએ અને ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ અનુભવીએ . જય જય ગરવી ગુજરાત .

INDIA’S BUDGET-2014

INDIA’S BUDGET-2014:

इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ी
इनकम टैक्‍स में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाई गई है. यह सीमा दो लाख से बढा़कर ढाई लाख रुपये की गई है यानी ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. 80 सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा एक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई. वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तीन लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. इसके अलावा होम लोन के ब्‍याज पर दो लाख रुपये तक टैक्‍स की छूट मिलेगी.

80સી ની મર્યાદા રૂ. 1 લાખથી વધારીને રૂ. 1.5 લાખ કરવામાં આવી
રૂ. 2 લાખ સુધીની હોમ લોન પર કોઈ ટેક્સ નહીં, પહેલા આ મર્યાદા રૂ. દોઢ લાખની હતી.
આવકવેરાની મર્યાદા રૂ. 2 લાખથી વધારીને રૂ. 2.5 લાખ કરવામાં આવી
60 વર્ષથી નીચેના લોકોની રૂ. 2.50 લાખ સુધીમાં કોઈ ટેક્સ નહીં.
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબ રૂ. 2 લાખથી વધારીને રૂ. 2.50 લાખ કરાયો

મારા વહાલા પપ્પા

 

 

image

ચાલો ,આજે ફાધર્સ ડે ના દિવસે મારું પ્રિય  ગીત આપ સૌ ની સાથે શેર કરું છું .

યે તો સચ હૈ કી ભગવાન હૈ ,હૈ મગર ફિર ભી અનજાન હૈ ,

ધરતી પે રૂપ માબાપ કા વિધાતા કી પહેચાન હૈ .

રોટલાવાળા બાપા (પૂ શ્રી રસિકબાપા )

અડગ મન ના માનવી ને હિમાલય પણ નડતો નથી .એ ઉક્તિ ને યથાર્થ કરતા અમારા વહાલા બાપુજી શ્રી રોટલા વાળા બાપાપૂ શ્રી રસિકબાપા આજે ૮૪ વર્ષ ની ઉમરે પણ વિવિધ ક્ષેત્રે સેવા કરતા રહે છે .  પોરબંદર માં ગરીબ કામદાર વસાહત માં ઝુંપડા માં  રહેતા લોકો ના બાળકો  ની દશા અને એમનું જીવન જોઈ બાપા નું દિલ દ્રવી ઉઠયું .કોઈ ને ના સુઝ્યું એવું કામ એમણે અંતકરણ  ની પ્રેરણા થી શરુ કર્યું .આ ગરીબ બાળકો ને અક્ષર જ્ઞાન આપવા માટે તેમણે કમર કસી અને અથાગ પ્રયત્નો બાદ શાળા શરુ કરી  આજે તેમાં સો બાળકો શિક્ષણ મેળવે છે .તેમને યુનીફોર્મ , પુસ્તકો ,દફતર જેવી જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ પુરી પાડવા માં આવે છે . સેવા ભાવી લોકો નો સાથ સહકાર પણ મળતો  રહે છે .સવારે દૂધ અને પોષ્ટિક નાસ્તો પણ આપવા માં આવે છે અને બપોરે જમવા ની પણ સગવડ બાળકો માટે કરેલ છે . થોડા સમય માં તો આ બાળકો ના વાણી વર્તન અને દશા બધુ જ બદલાઈ ગયું છે .મારી નજરો એ એની પ્રતીતિ કરેલ છે .નીચે તસ્વીર માં બાપુજી ની સાથે શાળા ના બાળકો નો ફોટો છે . કિલ્લોલ કરતા બાળકોને  જોઈને  અને કવિતાઓ બોલતા આ નાના  ભૂલકાઓ વહાલા લાગે એવા છે . એમના માતા પિતા હવે નિશ્ચિંત મનથી કામ પર જાય છે મન માં એક સંતોષ લઇ ને કે હવે અમારા બાળકો રસ્તે રખડશે નહી અને ભણી ગણી એ એમનું જીવન સુંદર બનાવશે .બાપુજી ને આ સત્કાર્ય માટે  અમારા વારંવાર   વંદન .બાપુજી ના પગલે ચાલવા ની ઈચ્છા ધરાવતી એમની પુત્ર વધુ અને દીકરા ને પ્રભુ શક્તિ આપે એવા આશીર્વાદ બાપુજી પાસે ઇચ્છતી  એમની દીકરી જેવી પુત્ર વધુ માયા  ના જય શ્રી કૃષ્ણ .

image

બ્લોગ સ્પર્ધા

Vote for Gujarati Blogs

મત આપવાની છેલ્લી તારીખ છે ૧૫ ઑક્ટોબર

શાયરી

દીકરો  મારો લાજવાબ ,

જાણે રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ ,

રુઆબ જાણે મોટો નવાબ ,

દરેક પ્રશ્ન નો દે એ હાજર જવાબ .