સપના

આંખો મારી ને સપના તારા ,

મંઝીલ તું જ છે અને રસ્તા ય તારા ,

અજબ સંબંધ તારો અને મારો ,

શબ્દો મારા પણ પડઘા તારા .

સાથ

ગમે તે હર કોઈ ચીજ આપણી નથી હોતી ,

દરેક મુસ્કાન ખુશી ની નથી હોતી ,

મેળવવું તો છે દરેક ને ઘણું સારુ ,

પણ કયારેક સમય કે ક્યારેક નસીબ સાથે નથી હોતું .

 

જન્મદિવસ ની શુભકામના

ચિરાગ ની સામે તિમિર ની શું વિસાત ?

સુર્ય નું અજવાળું નથી તો શું થયું ?

એક ચિરાગ જ બસ છે ઘર ને ઝળહળવા માટે ,

તમારા જન્મદિવસ ની શુભકામના છે સાથે .

મિત્રતા દિન

હું જ મારી દોસ્ત અને હું જ મારી દુશ્મન ,

ન થાઉં હું મારી પોતાની તો ,

અન્ય ને કેમ કહું દોસ્ત કે દુશ્મન .

ઘાયલ

તમે પારકા ની વાત કરો છો અમે તો પોતાના ને અજમાવ્યા ,

તમે કાંટા થીડરો છો અમે ફૂલ થી ઘાયલ થયા .

પારકા કે પોતાના

કોણ અહીં પારકા ને કોણ પોતાના ,સંબંધો સૌ સ્વાર્થ ના ,

જે હતા પોતાના એજ થયા પારકા તો ,પારકા ક્યાંથી થાયઆપણાં,

ઘર , વર ,કુટુંબ ,સંપત્તિ સઘળું જ તારું ,મે ક્યાં કદી કીધું કે આ મારું ?

 

પ્રેમ

પ્રેમ ના હોત તો  ગઝલ કોણ કહેત ?

કાદવ માં ખીલેલા ફૂલ ને કમલ કોણ કહેત ?

પ્રેમ તો કુદરત ની અનમોલ ભેટ છે ,નહી તો ,

એક લાશ ના ઘર ને તાજમહેલ કોણ કહેત !!

 

પીધા જગત ના ઝેર તે શંકર બની ગયો .

પીધાં જગતના ઝેર તે શંકર બની ગયો
ને કીધાં દુ:ખો સહન તે પયંબર બની ગયો
મળતી નથી સિધ્ધી કદી કોઇને સાધના વિના
પણ તું ખરો કે આપમેળે ઇશ્વર બની ગયો.

જલન માતરી

મા

મા તો મા હોય છે ,

એ ક્યાં કોઈ ની મોહતાજ હોય છે ?

એ તો સંતાનો ની સરતાજ હોય છે .

અંદાજ

નિખાલસ મન નો  નિખાર અલગ હોય છે ,

પ્રેમ સામે દુનિયા નો વ્યવહાર અલગ હોય છે ,

આંખો તો હોય છે સૌ ની સરખી બસ ,

નીરખવા નો અંદાજ અલગ હોય છે .