ચિંતન

? વિચારવા યોગ્ય ?
હુ જીતી જાઉં એ જરૂરી નથી ..

મારા મીત્રો ન હારે એ જરૂરી છે …
”મુજ વીતી તુજ પર વીતશે” એવું શા માટે કહેવું?

“મેં માણ્યું તું પણ માણજે” એમ ના કહી શકાય?

સંબંધ

બસ એ જ સંબંધો સાચા..
જેની પાસે,

સ્વયં ખૂલતી હોય હ્રદયની વાચા..
ગમે ત્યાંથી સ્પર્શો,

ના હોય ક્યાંય અહમ્ ના ખાંચા..
બસ એ જ સંબંધો સાચા..!

પથ્થર કે પગથિયું 

?પથ્થર  બનીને ઠેસ પહોંચાડવા  કરતાં
   પગથિયું બનીને ઠેઠ પહોંચાડો..??

આવક જાવક

વિચારોની આવક ઓછી હોય ત્યારે . . .
શબ્દોનો બગાડ ન કરવો.

રકતદાન

​મારા બે મીઠા બોલ બોલવાથી કોઈને શેર લોહી ચડે તો …

તે રક્તદાનથી વિશેષ છે…!!!

સદગુણો

બધાજ સદગુણો વિનમ્રતા ના પાયા ઉપર ઉભેલા છે .

પ્રેમ

પ્રેમ કરવો એટલો સરળ છે જેમ માટી ઉપર ”માટી” થી લખવું પણ પ્રેમ નિભાવવો એટલો જ મુશ્કેલ છે જેમ પાણી ઉપર”પાણી ”થી લખવું .

– સ્વીટી ઠકકર

વિશેષ વ્યક્તિ

વિશેષ વ્યક્તિ બનવું એ સારી વાત છે પણ સારી વ્યક્તિ બનવું એ એનાથી પણ વિશેષ વાત છે .

-સ્વીટી ઠકકર

રત્નકણિકા

ધીરજ ખૂટી પડે તો જાણવું કે તમે થોડી ઉતાવળ કરી .

ચાલાકી દ્વારા કોઈ મહત્વ નું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી .

નિખાલસ અને વિનય યુક્ત વાણી જ અસરકારક  હોય છે .

મારાથી  આ નહી થાય એવું માની માણસ પ્રયત્ન છોડી દે ત્યારે ઘણીવાર સફળતા નજીક માં જ હોય છે .

સંબંધો

સંબંધો ની માયાજાળ માં એક સંબંધ લીમડા જેવો પણ રાખવો ,

જે શિખામણ કડવી આપે પણ તકલીફ માં શીતલ છાંયડો પણ આપે .