સુખ

સુખ ભાગ્યે જ ગેરહાજર હોય છે ,

માત્ર આપણે તેની હાજરી ની નોધ લેતા નથી .

આત્મનિર્ભર બનો

તમારા સપના પુરા કરવા માટે અહીં કોઈ નથી .અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતાની આવશ્યકતાઓ પુરી કરવા માં લાગેલો છે.માટે હમેશા આત્મનિર્ભર બનો .

ચિંતન

ચિંતા કરવા કરતા ચિંતન કરવું વધુ સારું .

મગજ નું દહીં

ડોક્ટર અને ભગવાન વચ્ચે એક જ તફાવત છે કે ભગવાન પોતાને ડોક્ટર માનતો નથી .

– તમારો દુશ્મન જયારે ભૂલ કરતો હોય ત્યારે એને ખલેલ ના પહોંચાડો .
– તમાકુ ખાવાથી તમે ઘરડા નહી થાઓ, જુવાનીમાં જ મરી જશો .
– બધાએ હવામાન પાસેથી એ શીખવું જોઈએ કે એની ટીકાને એ જરાય ગણકારતું નથી .
– હું કદીયે સ્કૂલમાં ન ગયો કારણ કે સ્કૂલ મારા ભણતરની આડે આવે એમ હું ઈચ્છતો નથી .

ફળદ્રુપ મગજ ની ઉપજ

પ્રેમ  એ એક બહુ મોટો ભ્રમ છે અને લગ્ન સાથે એ ભ્રમ પૂરો થાય છે .

–   મને ઊલટીઓં થતી હતી અને ચક્કરો આવતા હતા . કાં તો હું પ્રમમાં હતો કાં તો મારા પેટમાં ગરબડ હતી .
–   પ્રેમ આંધળો છે અને એટલે જ એમાં સ્પર્શનું મહત્વ ખૂબ જ છે .
–   યાદ રાખો ફક્ત બે જ દિવસમાં આવતીકાલ, ગઈકાલ થઈ જશે .
–  પોતાનો મત બદલવો એ પોતાનો મત રાખવા કરતા બહુ અઘરું છે .

મન

સાથે રહેવા માટે ઘર નહિ મન મોટું હોવું જોઈએ .

માન

માન પામે એ નહી પણ માન પચાવે એ મહાન કહેવાય .

ચડતા દી

ચડતા દી નું પારખું ,નિત આવે મહેમાન ,

પડતા દી નું  પારખું ,આંગણે ના આવે સ્વાન.

સારા માણસો

સારા માણસો શોધવા જઈશું તો થાકી જઈશું ,માણસો માં સારું જોવા જઈશું તો ફાવી જઈશું .

વડીલો

વડીલો ને વિનય થી , બાળકો ને હેત થી અને જુવાનો ને  સાથ આપી જીતી શકાય .