આત્મનિર્ભર બનો

તમારા સપના પુરા કરવા માટે અહીં કોઈ નથી .અહીં દરેક વ્યક્તિ પોતાની આવશ્યકતાઓ પુરી કરવા માં લાગેલો છે.માટે હમેશા આત્મનિર્ભર બનો .

મગજ નું દહીં

ડોક્ટર અને ભગવાન વચ્ચે એક જ તફાવત છે કે ભગવાન પોતાને ડોક્ટર માનતો નથી . – તમારો દુશ્મન જયારે ભૂલ કરતો હોય ત્યારે એને ખલેલ ના પહોંચાડો . – તમાકુ ખાવાથી તમે ઘરડા નહી થાઓ, જુવાનીમાં જ મરી જશો . – બધાએ હવામાન પાસેથી એ શીખવું જોઈએ કે એની ટીકાને એ જરાય ગણકારતું નથી . […]

ફળદ્રુપ મગજ ની ઉપજ

પ્રેમ  એ એક બહુ મોટો ભ્રમ છે અને લગ્ન સાથે એ ભ્રમ પૂરો થાય છે . –   મને ઊલટીઓં થતી હતી અને ચક્કરો આવતા હતા . કાં તો હું પ્રમમાં હતો કાં તો મારા પેટમાં ગરબડ હતી . –   પ્રેમ આંધળો છે અને એટલે જ એમાં સ્પર્શનું મહત્વ ખૂબ જ છે . –   યાદ રાખો […]

%d bloggers like this: