સદા દીલ ના તડપવા માં

 

 

સદા દીલ ના તડપવા  માં  સનમ ની  રાહ  રોશન  છે,

તડપતે  તૂટતાં અંદર  ખડી  માશુક   સાંઈ  છે ,

ચમન માં  આવીને  ઉભો  ગુલો  પર  આફરીન  થઇ તું ,

ગુલો ના   ભાર થી  બચતા  બદન  ગુલ ને  નવાઈ છે,

હજારો  ઓલિયા  મુરશીદ  ગયા  માશુક  માં  ડૂલી,

ન  ડૂલ્યા તે   મૂવા એવી કલામો સખ્ત   ગાઈ  છે .

નથી નીપજતો પ્રેમ

 

નથી નીપજતો  પ્રેમ વાડી માં  પાણી પાતા,

નથી નીપજતો પ્રેમ ,તેલ  ચોળ્યા  થી તાતા ,

નથી મળતો પ્રેમ ,   ગાંધી  કે દોશી  ને   હાટે,

નથી મળતો  પ્રેમ , ખોલતા  વાટે ને ઘાટે.

નથી મળતો પ્રેમ  તપાસતાં, ગુજરી ગામો  ગામની ,

કહે  તુલસી  પ્રેમ પુરો  મળે , કૃપા  હોય  શ્રી  રામ ની.

મારે મારું દુઃખ નથી બીજા ને કહેવું

 

મારે મારું  દુઃખ નથી બીજા ને કહેવું,

મારે  મારું દુઃખ  રાજી ખુશી  થી સહેવું ,

મારે  મારું દુઃખ પ્રભુ નો  પ્રસાદ ધારી,

મારે મારું દુઃખ લેવું  સ્નેહે  સ્વીકારી

દુઃખ ના વીચારો કરે ,દુઃખ કદી ઘટતું નથી ,

અરે ! માંગ્યું  મોત પણ મળતું નથી .

જીવનમાં રાત્રી ના અંતે

 

 

જીવન માં  રાત્રી ના અંતે , સવારો  રોજ   આવે  છે

ઉષા  ઢાંકી  તિમિર  પટ  ને  ઉમંગી  તેજ  લાવે  છે,

ઠુંઠા  આ  વ્રુક્ષ  ની  જીન્દગી માં , પણ  બાહર  આવે  છે,

ભલા  તું  સમજીશ  ક્યારે , દુઃખ  પછી  સુખ  આવે  છે.

પાણી મર્યાદા તોડે

 

પાણી  મર્યાદા  તોડે એટલે  વીનાશ  અને  વાણી  મર્યાદા તોડે  ત્યારે  સર્વનાશ .

પ્રેમ પ્રેમ સબ કરે

 

 

પ્રેમ પ્રેમ  સબ કરે, પર  મર્મ  ના  જાને  કોઈ

પ્રેમ  કા  મર્મ   જાન લે   તો જુદા ન  હોય  કોઈ.

માનવી મંદીર વેચશે

 

 

માનવી  મંદીર  વેચશે, મસ્જીદ  વેચશે ,

બાકી   કંઈ ના  રાખશે ,

હે   ભગવાન  ભુલે  ચુકે  તું  મળ્યો ,

તો  તને  પણ વેચી  નાખશે .

મૈ જાનું તું દુર હૈ

 

મૈ  જાનું તું  દુર  હૈ , તું હૈ રુદિયા માંય

બાહર   ખોજે ના  મીલે, ભીતર  હી મિલ જાય .

જીવન માનવ તણું

જીવન માનવ તણું  આપ્યું  છે તો જીવી  લઈશું ,

દુઃખ ને  સુખ તણું ઓસડ  ગણી વેઠી લઈશું ,

ભલે ને  દુશ્મનો  અમ  રાહ માં કંટકો  બહુ  વેરે ,

હસી  મંઝીલ ને મારગ  વીકટ અમે  સહેલો  કરી લઈશું .

વૃક્ષ વાવો

 

વૃક્ષ  વાવો   પર્યાવરણ  બચાવો