કૌન કહેતા હૈ

કૌન    કહેતા   હૈ    બુઝુર્ગો    ઈશ્ક   નહી  કરતે,

ઈશ્ક   કરતે   હૈ   મગર   શક  નહી  કરતે .

ફરિયાદ ના કર

ફરિયાદ   ના   કર   ઘડી  ઘડી ,

યાદ   કર   મુઝે   હર   ઘડી .

પગથીયા ની

પગથીયા  ની  ખૂબી  એ  છે કે  પોતે  સ્થિર  રહીને  બીજા ને  ક્યાંક   પહોચાડે છે .

ભાગ્ય નું

ભાગ્ય   નું  લોકર   પુરુષાર્થ   ની   ચાવી   થી જ   ખુલી   શકે  છે.

બચત કરવા

બચત   કરવા  માટે   આવક   વધારવા   કરતા   ખર્ચ   ઘટાડવા ની જરૂર છે.

મુઠ્ઠી જેટલું

મુઠ્ઠી  જેટલું   મંદિર   મારું, મૂર્તિ   તારી  વિરાટ,

વામન  બનીને   આવીશ   તો  રાખીશ  હૈયા   માંય.

યોગી ન બનો

યોગી ન બનો  તો  કાંઈ  પણ   ઉપયોગી   જરૂર બનો.

રોજ સવારે નરણા કોઠે નવશેકું ગરમ પાણી પીવું

પડી જાય ઘર બન્યા પહેલા

પડી  જાય   ઘર   બન્યા   પહેલા  તો  ચણતર  ની   ખામી   છે,

બેટા  બાપ   સામે   થાય  તો   ભણતર   ની    ખામી  છે ,

રામ લક્ષ્મણ  ની  માતૃ ભક્તિ  છે   ભૂમિ   ના   કણ  કણ  માં,

એ  ભૂમિ   માં    એવું   થાય   તો   નક્કી   ઘડતર   ની   ખામી  છે.

આનંદ નું

આનંદ   નું    ‘ફળ’    પામવા   માટે    આનંદ  નું    ‘બીજ ‘   રોપવું   પડે  છે.