ઉડતી જુલ્ફો

 

ઉડતી જુલ્ફો  ને  જરા  કાબુ  માં  રાખો,

ઘણાં  દીલ  ઘવાયા  જરા તેલ નાંખો.

જે મસ્તી આંખો માં છે તે સુરાલય માં નથી હોતી

 

જે મસ્તી આંખો માં  છે તે સુરાલય માં નથી હોતી,

અમીરી દીલ ની કોઈ મહાલય માં માં નથી હોતી,

શીતળતા  પામવા દોટ કાં મુકે છે  માનવી ,

જે માં ની ગોદ માં છે તે  હિમાલય માં નથી હોતી.

જુવાનીતો જવાની છે

 

જુવાનીતો જવાની છે , બુઢાપો  આવવાનો છે,

છતાં કરી કેશ  કાળા સૌ  બુઢાપા ને છુપાવે છે.

પ્રીતિ નું પુષ્પ ખીલે છે,ઘડીભર ની જુદાઈ માં ,

 

 

પ્રીતિ  નું પુષ્પ  ખીલે છે,ઘડીભર ની જુદાઈ માં ,

અજંપો લાગતો મીઠો, પ્રીત  ની  સગાઇ માં .

ગોરા બદનપર તલ જો કાળો હોય તો બેજોડ છે,

 

 

ગોરા બદનપર તલ જો કાળો હોય તો બેજોડ છે,

કાળા  બદન પર જો તલ ગોરો હોય તો એ કોઢ છે,

નારી ગોરી ને શ્યામ પુરુષ, રાધાક્રિષ્ણ  ની જોડ છે,

એથી ઉલટું હોય તો કાયમ ની માથાફોડ છે.

બની ના શકાય રાજમાર્ગ તો કેડી થાઓ,

 

બની ના શકાય  રાજમાર્ગ તો કેડી થાઓ,

થવાય ના સુર્ય તો દીપક થાઓ,

કદ થકીનથી  તમારી સફળતા  કે  નિષ્ફળતા ,

તમે જે છો તેમાં ઉત્તમ બની રહો.

સંબંધ આપણા સચવાય એવું કરજો

 

સંબંધ  આપણા સચવાય એવું કરજો ,

પ્રેમરૂપી ફૂલ ના કરમાય એવું કરજો,

બહુ ઓછી મુલાકાત  માં બંધાયા છે  સંબંધો ,

પણ જીંદગીભર ના ભુલાય એવું કરજો.

ગુજારે જે શીરે તારે,

 

 

ગુજારે  જે  શીરે તારે, જગત નો નાથ તે સહેજે,

ગણ્યું  જે પ્યારું , પ્યારાએ , અતી પ્યારું ગણી  લેજે.

સભાઓ માં નથી કે મહેફીલો માં નથી,

 

સભાઓ માં નથી કે મહેફીલો માં નથી,

જે મજા મૌન  માં છે  તે ચર્ચાઓ  માં નથી.

મુજે તેરી હી આરજૂ તેરી હી જુસ્તજુ હૈ,

 

મુજે તેરી હી  આરજૂ તેરી હી જુસ્તજુ  હૈ,

મેરી હર  ધડકન  મેં તું હી તું  હૈ ,

ઈસ દુનિયા મેં  મુઝે  સબસે અઝીઝ  તું હૈ.