આણેતો ઉપાડો લીધો

હાસ્ય લેખક શ્રી સાંઈરામ દવે નો વીડીઓ જોયો અને મને મજા આવી હાસ્ય ની સાથે ઘણી ગંભીર વાત વ્યસન અને તેના પરિણામો ની કરી .આપ સૌ વાચક મિત્રો સાથે આ વીડીઓ શેર કરું છું. આશા છે આપ સૌ ને પણ ગમશે .


by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: