આવક જાવક

વિચારોની આવક ઓછી હોય ત્યારે . . .
શબ્દોનો બગાડ ન કરવો.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: