ગેપ રહી ગયો

ડોકટરે કહ્યું કે ” હવે બહુ નીચા ના નમશો નહિતર તકલીફ ઊભી થાશે કેમ કે હવે તમારી કરોડરજ્જૂ માં ગેપ આવી ગયો છે તો વધુ નીચા નમવાની શક્યતા ઓછી થઈ ગઈ છે !!!
આ સાંભળી ને હસવું અને રડવું એક સાથે આવી ગયું…
જીવન માં પહેલી વાર કોઈ એ કહ્યું કે નીચા ના નમતા !!!
કેમ કે આ શબ્દ તો બાળપણ થી જ ઘર ના વડીલો અને સમાજ ના મોઢે સાંભળતી આવી છું !!!
” નમી ને રહેવું ” ” સ્ત્રી ને નમી ને રહે તો જ સબંધ, ગૃહસ્થી અને પ્રેમ ટકી રહે છે ”
બસ આવું સાંભળી ને નીચી નમતી જ રહી… નમતી જ રહી…અને ભૂલી ગઈ કે એની પણ એક કરોડરજ્જૂ છે અને આજ સુધી ઘર માં થી કે સમાજ માંથી કોઈ ના બોલ્યું પણ એ કરોડરજ્જૂ બોલી કે…
” હવે ના નમતી ”
હું વિચારતી રહી કે સતત નમવા થી કરોડરજ્જૂ માં ગેપ રહી ગયો એ દેખાણુ પણ આજ સુધી સતત નમતા રહેવાથી બાળપણ થી આજ સુધી બીજે ક્યાં ક્યાં ગેપ રહી ગયા એ કેમ ના દેખાણુ ?
અસ્તિત્વ માં ગેપ રહી ગયો, અંતરાત્મા માં ગેપ રહી ગયો, નાનપણ થી જોયેલા દરેક સપના માં ગેપ રહી ગયો, એ બધા ગેપ કોઈ ને કેમ ના દેખાણા ?????
– ઘર ને ઘર બનાવવા વાળી દરેક સ્ત્રી ને અર્પણ – ??

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: