જન્મ દિવસ મુબારક

મુબારક મુબારક મુબારક ,

તમને જન્મ દિવસ મુબારક ,સહુ સ્નેહીઓ ની શુભ કામના મુબારક ,

અને વડીલો ની આશિષ મુબારક .

જીવન ના સઘળા સુખ વૈભવ મુબારક ,જીવન ની લીલી વાડી મુબારક ,

મારી તમને પ્રીત મુબારક .

  • -માયા રાયચુરા .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: