નુતન વર્ષ

નવા  વરસ માં નથી નવું કાંઈ , બધુ પુરાણુંભાસે  છે ,

એજ સ્વાર્થ ને એ જ ભોગ માં , નવું નવું શું લાગે છે ?

એ જ દિવસ ને એ જ રાત છે , સૂર્ય ઉગે છે એનો એ ,

એ જ  જગ ની જુઠી જંજાળો , નવું વરસ હું માનું  શેં ?

કાળ ગણિત માં નવું જુનું ના , બધું એક નું એક દીસે ,

દિશાહીન જીવન પ્રવાહ માં ,નવું  વળી શું કહેવાશે ?

નવા વરસ માં નવા નિશ્ચયો , નવા નિર્ણયો લેવાશે ,

નવું ધ્યેય  લઇ આગળ વધશો , તો નવું વર્ષ  કહેવાશે .

નવા પ્રાણ પુરાય જીવન માં ,નવો વેગ જીવન પામે ,

નવા ઉમંગો ઉભરાય દીલ માં , તો નવું વર્ષ કહેવાશે .

નવું જુનું કૈ  નથી સમય માં , નવું જુનું આપણાં મન માં ,

નવયુવાન થઇ જીવું મન થી હું , તો નવું વર્ષ કહેવાશે .

બાલીશતા ગઈ બાલ્યકાળ ની ,વૃદ્ધ નીરાશા ના સ્પર્શે ,

સત્કાર્યો થી મહેકે જીવન જો ,નવું વર્ષ તો કહેવાશે .

 

 

 

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: