સંબંધો

સંબંધો ની માયાજાળ માં એક સંબંધ લીમડા જેવો પણ રાખવો ,

જે શિખામણ કડવી આપે પણ તકલીફ માં શીતલ છાંયડો પણ આપે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: