સદગુણો

બધાજ સદગુણો વિનમ્રતા ના પાયા ઉપર ઉભેલા છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: