અમૃત ઉકાળો 

? *અમૃત ઉકાળો* ? *શરદી, ખાંસી, તાવ, એલર્જી, બાળકો ના રોગ માં 100% અસરકારક.* ઘરે બનાવવાની રીત: (બે વ્યક્તિ માટે) ચાર કપ પાણી  એક ચમચી હળદર  સ્વાદ અનુસાર નમક છીણેલું આદુ (અંદાજે એક ઇંચ) સાત મરી  સાત લવિંગ સાત તુલસી પાન  ત્રણ પાન અજમા optional પાંચ પાન ફુદીનો optional બધુજ મિક્સ કરી ને ધીમા તાપે […]

%d bloggers like this: