અંજીર

રોજ ૨ અંજીર ખાઈ ઉપર ગરમ દૂધ પીવાથી કફ ની તકલીફ દુર થાય છે  ચહેરા ઉપર ગ્લો આવે છે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: