અજમાવી જુઓ

૧ . રોજ રાતે સુતી વખતે નાભી ઉપર શુદ્ધ ઘી લગાવવા થી હોઠ ફાટતા  નથી .

૨ . રોજ હોઠ ઉપર ઘી થી હળવા હાથે માલીશ કરતા  એકદમ કોમળ અને ગુલાબી થાય છે .

૩ . હથેળી ને કોમલ રાખવા માટે લીંબુ નો રસ અને ખાંડ ને ભેગા કરી બને હાથ ભેગા કરી મસળવા .પછી હાથ ને ધોઈ નાખવા .

૪ . મૂળો વધારે પ્રમાણ માં ખવાઈ ગયો હોય તો  અજમો અને અને ખાંડ અથવા ગોળ ખાઈ લેવાથી અપચો નહી થાય .

૫ .અચાનક દાંત  દુખવા લાગે તો આદુ ને છીણી રુ નુ પૂમડું બનાવી જ્યાં દુખતું હોય તે બાજુ દાંત નીચે રાખવાથી દુખાવા માં રાહત થશે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: