અરીસો

આજે  મે  અરીસામાં

     તિરાડ જોઇ  ‼
ખબર નહિં  …….

      કાચ તૂટયો હતો

        કે પછી …..  હુ  ❗

દર્દની પણ 

       એક અદા હોય છે,

એ સહનશક્તિ વાળા પર જ

          ફિદા હોય છે..

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: