અહીં છે એવો સરંજામ નથી મળવાનો

અહીં છે એવો સરંજામ નથી મળવાનો ,
તુટ્યો ફૂટ્યો ત્યાં કોઇ જામ નથી મળવાનો ,
લાખ જન્નત તું દેશે મને મારા ખુદા,
મારા ઘર જેવો ત્યાં આરામ નથી મળવાનો .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: