કોણ કે’ છે લક્ષ્ય વીંધે કોઇ એવો જણ નથી ?

કોણ કે’ છે લક્ષ્ય વીંધે કોઇ એવો જણ નથી ?
જોઇ લે, આ હાથમાં ગાંડીવ છે, ગોફણ નથી !

હું તને મારો ગણીને બંદગી કરતો રહું.
ને ખુદા, તું એમ વરતે છે, કે કંઇ સગપણ નથી ?

જાન આપો કે ન આપો, આંચકીને લઇ જશે,
આવશે હકદાર થઇને, મોત કંઇ માગણ નથી !

અલ્પ જીવનમાં બધીયે કેમ સંતોષી શકાય ?
બહુ તમન્નાઓ છે દિલમાં, એક બે કે ત્રણ નથી !

મધ્યદરિયે ડૂબવામાં એ જ તો સંતોષ છે,
આ તમાશો દેખવા માનવનો મહેરામણ નથી.

હાલ તું આવા અધૂરા માનવી સરજે છે કાં ?
વિશ્વકર્મા ! તારું પણ પહેલાં સમું ધોરણ નથી.

ફાવશે ક્યાં ક્યાં હરીફોની હરીફાઇ, ‘અમીર’ ?
મારી સમૃધ્ધિનાં કાંઇ એક-બે કારણ નથી !

 

 

 

 

 

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “કોણ કે’ છે લક્ષ્ય વીંધે કોઇ એવો જણ નથી ?”

  1. વિનય ખત્રી Avatar

    દેવદાસ અમીરની આ રચના પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાયના સ્વરમાં સાંભળવા http://tahuko.com/?p=882 પર ક્લિક કરો!

Leave a Reply

%d bloggers like this: