ઘાયલ

તમે પારકા ની વાત કરો છો અમે તો પોતાના ને અજમાવ્યા ,

તમે કાંટા થીડરો છો અમે ફૂલ થી ઘાયલ થયા .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply