ચકલી

આજે વિશ્વ ચકલી દિવસ ના દિવસે એક જૂની કહેવત યાદ આવી ગઈ .

ચકલી નાની ને ફૈડકો મોટો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: