ચમન માં અન્ય ને ના માન્ય હો

ચમન માં  અન્ય ને  ના માન્ય  હો,

ખુશ્બુ   ભલે  મારી,

સ્વમાની  ફૂલ   છું , મારા  સુધી  તો,

હું   સુવાસિત  છું .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: