ચાલ ઉભો થા અને માંડ ચાલવા,

ચાલ ઉભો થા અને માંડ ચાલવા,

આમ તો થાકી જઈશ ખાટલામાં.

જાત્રાએ તું ભલેને જઈ આવજે,

પહેલા જરા જોઈલે આટલામાં.

કંઠી જેવું બૂચ નહી ફાવે મને,

બાકી તો રહું છું જ ને બાટલામાં?  

 આમ પણ ઝાંખુ બધું દેખાય છે,

જાય શું જોઈ લેવામાં ચાટલામાં?

નદી, તળાવ ચિત્રમાં વાહ-વાહ,

હો તરસ્યો તો જોઈલે માટલામાં.

થોડી ક્ષણો હું ય ઈશ્વર હોઉં છું,

શું હશે એવું આ પૂજા-પાટલામાં?

– ર્ડા. મુકેશ જોષી

Leave a Reply