ચીકુ નો હલવો

ચીકુ નો હલવો :-  સામગ્રી :-  ચીકુ  ૨   નંગ ,  દૂધ , ખાંડ ૩ થી ૪ ચમચી , ઘી  ૨ ચમચી ,એલાયચી નો પાવડર  ચપટી , કાજુ બદામ પીસ્તા ની કતરણ.

રીત:-  ચીકુ ની  છાલ ઉતારી  બી કાઢી  તેનો માવો કરો . એક કડાઈ  માં  ઘી  મૂકી  ચીકુ નો માવો  નાંખી

શેકી  લો . તેમાં  દૂધ  અને  ખાંડ  નાંખો . લચકા  પડતું  થાય  પછી એલાયચી નો પાવડર  નાંખો .પછી

કાજુ બદામ પીસ્તા ની  કતરણ નાંખી  સજાવો . ગરમ અને  ઠંડો  બંને રીતે  સર્વ  કરી  શકાય .ટેસ્ટી અને

પૌષ્ટિક  હલવો  નાના  મોટા  બધા જ  ખાઈ શકે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: