જન્મદિવસ ની શુભકામના

ચિરાગ ની સામે તિમિર ની શું વિસાત ?

સુર્ય નું અજવાળું નથી તો શું થયું ?

એક ચિરાગ જ બસ છે ઘર ને ઝળહળવા માટે ,

તમારા જન્મદિવસ ની શુભકામના છે સાથે .

Leave a Reply