જાગો ભારત જાગો

છોડવો દેશ ને ભ્રષ્ટાચાર ની જાળ થી ,

અનશન તો દુર ની વાત છે ,

બંધ કરવો લૂંટવાનું બીજા ના થાળ થી .  જાગો ભારત જાગો ………….

ઈમાન થી મહેનત કરી કમાઈએ અમે ,

શાન થી ને બેઈમાની થી લૂંટી જાઓ તમે ,

ના કરો તિલક મોંઘવારી નું ને શૃંગાર ભ્રષ્ટાચાર નો ,

રહેવા દો તેને ભારત માતા ,ના બનાવો દેવી કૌંભાડ ની . જાગો ભારત જાગો ……….

તિરંગો ઉઠાવ્યો છે શાન થી ,ચાલ્યો છે યુવા અભિમાન થી ,

નહી રહે આ દિવસો વધુ ,હવે તો ડરો જનતા થી ,

બંધ કરો આ ખેલ તમાશા ,નહી તો જશો તમે કામ થી .જાગો ભારત જાગો ……………

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: