જિંદગી

સત્કાર્યો  અને સારા સંસ્કારો નું અજવાળું ફેલાવશો ,

તો દીપક છે આ જિંદગી ,

બાકી તો ઘનઘોર તમસ જેવી છે આ જિંદગી ,

કરો કાંઇક એવું કે દાદ અપાવી જાય જિંદગી ,

બાકી તો નિષ્ફળ છે આ જિંદગી .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: