જીના તેરી ગલી મેં

મારી નાની બેને સુંદર મઝા નું જુનું ગીત એના અવાજ માં રેકોર્ડ કરી ને મોકલ્યું છે .મને ખુબ ગમ્યું એટલે આપ સૌ સાથે એ ગીત શેર કરું છું .આશા છે આપ સૌ ને પણ સાંભળવું ગમશે .

Leave a Reply