જીવનનો  સુવર્ણકાળ હતો.

​(cp)     આ 

 એ સમય ની વાત કે 

જ્યારે

‘ Windows ‘ એટલે ફક્ત બારી હતી અને

‘ Applications ‘ એટલે  કાગળ પર લખાયેલો ‘અરજી પત્ર’ હતો… 
જ્યારે

‘ Keyboard ‘ એટલે ‘ પીયાનો ‘ અને

‘ Mouse ‘ એટલે માત્ર ‘ ઉંદર ‘ જ હતો… 
જ્યારે

‘ file ‘ એ કાર્યાલયની અત્યંત ‘ મહત્વ ની વસ્તુ ‘ અને

‘ Hard Drive ‘ એટલે મહામાર્ગનો થકાવનારો પ્રવાસ ‘  હતો…
જયારે

‘ Cut ‘  ધારદાર વસ્તુ થતું

અને ‘ Paste ‘ ગુંદર થઈ થતું…
જ્યારે 

‘Web’ એટલે ‘ કરોળિયા ના ઝાળા ‘ હતાં 

અને ‘ virus ‘ થઈ ફક્ત ‘ તાવ ‘ જ આવતો…
જ્યારે 

‘Apple’ અને ‘Blackberry’ એ ફક્ત ‘ ફળો ‘ જ હતાં…
ત્યારે

આપણી પાસે કુટુંબ સાથે ઉઠવા-બેસવા, મિત્રો સાથે ખેલકૂદ કરવા માટે ભારોભાર વખત હતો

દોસ્તો એજ આપણા જીવનનો  સુવર્ણકાળ હતો…

એફ.બી મીત્ર પીયુષ ભાઇ રાયઠઠા ની આ સરસ રચના આપ સૌ ની સમક્ષ રજુ કરતા આનંદ અનુભવુ છુ.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: