જીવનસાથી નો જન્મદિવસ

આજ નો દિવસ મને લાગે બહુ વહાલો ,

કે મારા જીવનસાથી નો જન્મદિન છે આજે .

ઓ રે મારા સાથી તમને ભેટ હું શું આપું ?

સાથ નિભાવીશ સદાય , વચન હું એ આપું ,

ખુશ રહો તમે સદાય એ પ્રયત્ન છે મારો ……………કે મારા જીવન સાથી

સફલ થાય જીવન માં સૌ પ્રયત્નો તમારા ,

કદી ના ફરકે પાસ દુઃખ ના પડછાયા ,

પ્રભુ કૃપા થી રહે સદા આપણો સથવારો ………..કે મારા જીવનસાથી

દરેક જન્મદિન તમારો ઉજવીશું સાથે ,

હાથ પકડી એકમેક ના ચાલીશું સંગાથે ,

મુબારક તમો ને મારી અંતર ની પ્રીતડી ………..કે મારા જીવનસાથી

—————–માયા રાયચુરા .

Leave a Reply