જીસકો કો નહી દેખા હમને કભી

મધર્સ  ડે ના દિવસે વિશ્વ ની દરેક માતાઓ ને હર્દય પૂર્વક સમર્પણ .

Leave a Reply