ટાઈમ પાસ

૧  કાશ્મીર અને વાઈફ મા શું સમાનતા છે ?

એમ તો બેય સમસ્યા જ છે પણ જો પડોશી નજર બગાડે તો બહુ ગુસ્સો  આવે છે .

૨  છોકરીઓ ની અડધી ઉમર સારા પતિ ની તલાશ માં અને બાકીની અડધી ઉમર પતિ ની તલાશી માં જ વહી જાય છે .

૩  આજ નો સુવિચાર – બદામ ખાવાથી એટલી અક્કલ નથી આવતી જેટલી લગ્ન કર્યા પછી આવે છે .

૪  મીડિયા અને પત્ની માં શું સમાનતા છે ?

જ્યાં સુધી એક ની એક વાત સો વાર નાકાહે ત્યાં સુધી બે માં થી એકેય ને ચેન પડતું નથી .

૫  પીઝા  શું છે ?

પીઝા -એક એવું પરોઠું કે જે હાયર એજ્યુકેશનમાટે પરદેશ ગયેલું .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: