તમો ને મુબારક અમીરી તમારી

તમો ને  મુબારક  અમીરી   તમારી  ,

અમો ને  મુબારક   ફકીરી અમારી .

તમોને  મુબારક સઘળા  સુખ  વૈભવ ,

અમો ને  ફકીરી માં  નિરાળો અનુભવ .

તમોને  મુબારક ગાડી ને  વાડી ,

અમો ને  વ્હાલી છે ઝુંપડી  અમારી .

મલશે નહી  તમોને  ઝુંપડી  માં  અમારી,

મહેલો ની એ  જાહોજલાલી .

સુખી રહો તમે  સદાયે એ જ શુભેચ્છા અમારી ,

બને  તો  ભૂલી જજો  પ્રીતડી  અમારી .

જો  યાદ કદી કરો તો  ,

કરજો યાદ અમારી  દિલદારી .

તમો ને મુબારક  અમીરી   તમારી ,

અમો ને  મુબારક  ફકીરી અમારી.

– માયા રાયચુરા


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply