થોડું હસી લો

૧. બાપુ એ એ.સી લીધું .બીજા દિવસે શોરૂમ વાળા  ને મારી મારી ને ધોઈ નાખ્યો .

ડીલરે પૂછ્યું કે શું  થયું ?

બાપુ બોલ્યા , ડોબા ,૧.૫ ટન નું એ.સી લીધુંતુ ઘેર જઈ ને વજન કર્યું તો ૩૫ કિલો જ થયું .

૨. બાપુ મુંબઈ માં છોકરી જોવા ગયા .

કન્યા – તમે શું કરો છો ?

બાપુ – ગ્રીન વુડ સ્ટીક નો બીઝનેસ

કન્યા – જરા ડીટેલ માં બતાવો ને !

બાપુ – દાતણ વેચું છું .

 

 


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: