થોડું હસી લો

૧. બાપુ એ એ.સી લીધું .બીજા દિવસે શોરૂમ વાળા  ને મારી મારી ને ધોઈ નાખ્યો .

ડીલરે પૂછ્યું કે શું  થયું ?

બાપુ બોલ્યા , ડોબા ,૧.૫ ટન નું એ.સી લીધુંતુ ઘેર જઈ ને વજન કર્યું તો ૩૫ કિલો જ થયું .

૨. બાપુ મુંબઈ માં છોકરી જોવા ગયા .

કન્યા – તમે શું કરો છો ?

બાપુ – ગ્રીન વુડ સ્ટીક નો બીઝનેસ

કન્યા – જરા ડીટેલ માં બતાવો ને !

બાપુ – દાતણ વેચું છું .

 

 

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: