દીકરા દીકરી માં ભેદભાવ નુ રહસ્ય 

​*એક સંતની સભામા અચાનક એક છોકરી? ઉભી થઈ…*

*એના ચેહરા પર થોડો આક્રોશ દેખાતો હતો……*

*એ કઈક કહેવા માંગતી હતી.*
*સંતે એ છોકરીને પુછ્યુ બોલ દીકરી શુ વાત છે…?*

*છોકરીએ કહ્યુ : મહારાજ, આ સમાજમાં છોકરાઓને*

*દરેક પ્રકારની આઝાદી હોય છે , એ કઇ પણ કરે , ગમે*

*ત્યા જાય, એમને કાંઈ વધારે ટોકા-ટોકી નથી હોતી*
*અને આની વિપરીત છોકરીઓ ને વાત વાત મા*

*ટોકવામા આવે છે,*

*આ નહી કરવાનુ , પેલુ ના કરાય*

*એકલા ક્યાય ના જવાય, ઘરે જલ્દી આવી જવુ.વગેરે વગેરે,*

*સંતે હળવુ સ્મિત રેલાવતા જવાબ આપ્યો.*
*” બેટા તે કોઈ દીવસ લોખંડની દુકાનની બહાર પડેલા*

*લોખંડની ભારે ભારે ગર્ડરો જોઈ છે…??*
*આ ગર્ડરો શિયાળો , ઉનાળો, ચોમાસુ , અને રાત*

*હોય કે દીવસ એમ જ પડી* *રહેલા હોય છે,*

*તેમ છતા પણ એમનુ કાંઈ* *નુકસાન નથી થતુ, અને*

*એમની કીંમતમા પણ કાંઈ* *ફરક નથી પડતો.*
*બસ છોકરાઓ માટે આ પ્રકારની વિચાર ધારા છે આ*

*સમાજ માં.*
*હવે જો એક સોની ની દુકાનમાં,*

*એક મોટી તીજોરી પછી એમા નાની તીજોરી,*

*અને એમા નાનકડી ડબ્બીમા રેશમના કપડા ઉપર*

*નજાકત થી મુકેલી હીરાની ? વીંટી …,*
*કારણ…કે સોનીને ખબર છે કે જો આ હીરા પર થોડીક*

*પણ ખરોચ આવી તો આની કોઈ કીંમત નહી રહે…*
*આ સમાજમા બેટીઓ ની અહેમીયત આવી છે.*

*આખા ઘરને રોશન કરતી,* *ઝળહળતી હીરાની અંગુઠી*

*જેવી*

*જરાક અમથી ખરોચથી એની અને એના પરીવાર જોડે*

*કાંઈ પણ નથી રહેતુ…*
*બસ આટલુ જ અંતર છે છોકરીઓ અને છોકરાઓમાં*
*આખી સભા સ્તબધ થઈ ગઈ,*

*એ છોકરી ની સાથે આખી સભાની આખોમાં છુપાયેલી*

*નમીમાં હીરા અને લોખંડની અહેમીયત સાફ દેખાતી*

*હતી.*

?????????


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: