દીવાના

તમારા પ્રેમ ના અમે દીવાના બની બેઠા છે ,

તમે આવશો મળવા એટલે શણગાર સજી ને બેઠા છે ,

અમારા દિલ માં તમે તમારું સામ્રાજ્ય કરી બેઠા  છો ,

કાંઈક તો કહો તમારા પ્રેમ માં અમે સવાર સાંજ ભૂલી બેઠા છે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: