દોડી દોડી થાક્યો હવે

દોડી દોડી થાક્યો હવે ને ઉંમરે પાક્યો હવે ,

જિંદગી આખી ખુબ રઝળપાટ કરી ,ને કાયા પણ કરમાય હવે .

મદદ સૌ ની કરતો ને વાહ વાહ પણ લુંટતો ,

વિશ્વાસ મુક્યો જેની ઉપર એણે જ મને લુંટ્યો.

જીવ્યો જેમ સ્વમાન થી એમ મરવા પણ દો મને ,

ખેલ કુદરત ના બધા નિહાળી ચુક્યો ,હવે કોઈ વાત નો રંજ નથી .

દરેક સ્થિતિ માં હું ખુશ રહ્યો પ્રભુ !તારી ઈચ્છા એ મારી ,

હવે તું પણ જાણી લે હે પ્રભુ!મન ની વાત મારી   .

-માયા રાયચુરા .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: