દોસ્તી

સુરજ ને પોતાની રોશની પર ગર્વ છે ,ચંદ્ર ને ચાંદની ઉપર,

તારાઓ ને  ઝગમગાટ ઉપર ગર્વ છે ને ફૂલો ને સુગંધ ઉપર ,

અને મને ગર્વ છે તમારી દોસ્તી ઉપર .

શુભ મિત્રતા દીવસ .

માયા રાયચુરા .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: