દોસ્તો

રમત રમત માં વાત થઇ ગઈ ,

કાલે જોયા ને આજે મુલાકાત થઇ ગઈ ,

વિચારતા હતા કે કેવા મળશે દોસ્તો જીવન માં ,

તમે સૌ મળ્યા ને  હું તો ગાંડી ઘેલી થઇ ગઈ .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: