નૂતનવરસ ની મંગલ કામના

નૂતન વરસ ની મંગલ કામના

નથી કામના સ્વર્ગ લોક ની ,જનસેવા માં વ્યસ્ત રહું ,

સંકટ સમયે સાંકળ થઇ હું દુઃખી જનો ના હાથ ગ્રહું .

કુશળક્ષેમ હું વાંછું સહુ નું ,નૂતન વરસ નું નજરાણું,

લક્ષ્ય જીવન નું સફલ થજો તમ,મુબારક સહુ ને આ ટાણું .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: