પચાસ પુરા કરી ગયો હવે -ડૉ . મુકેશ જોષી

શ્રી મુકેશ ભાઈ જોષીએ એમના પચાસ મા જન્મદીને એક સરસ મઝા ની ગઝલ મોકલી છે જેની લીંક નીચે આપેલી છે .આશા છે આપ સૌ ને ગમશે .

આપ ના પ્રતિભાવો લેખક ને પ્રોત્સાહિત કરશે માટે આપ ના પ્રતિભાવ જરૂર જણાવશો .

Gazal_Dhuleti

Leave a Reply