પચાસ પુરા કરી ગયો હવે -ડૉ . મુકેશ જોષી

શ્રી મુકેશ ભાઈ જોષીએ એમના પચાસ મા જન્મદીને એક સરસ મઝા ની ગઝલ મોકલી છે જેની લીંક નીચે આપેલી છે .આશા છે આપ સૌ ને ગમશે .

આપ ના પ્રતિભાવો લેખક ને પ્રોત્સાહિત કરશે માટે આપ ના પ્રતિભાવ જરૂર જણાવશો .

Gazal_Dhuleti

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: