પર્ણ – ડૉ મુકેશ જોષી

શું થયું આ પર્ણ ને કોને ખબર ?

કેમ એ પડ્યું ખરી કોને ખબર ?

કાલ સુધી તો એ લીલુંછમ હતું,

કેમ પીળું થઇ ગયું કોને ખબર  ?

રસ નસેનસ માં એના ભર્યો હતો ,

કોણ સુકવી એ ગયું કોને ખબર ?

પ્રાણવાયુ સૌ ને પહોંચાડનાર ના

શ્વાસ માં શું ખૂટ્યું કોને ખબર ?

એમ તો લાખો છે બગીચા માં હજુ ,

કેમ એ વિશેષ હતું કોને ખબર ?

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: