પારકા કે પોતાના

કોણ અહીં પારકા ને કોણ પોતાના ,સંબંધો સૌ સ્વાર્થ ના ,

જે હતા પોતાના એજ થયા પારકા તો ,પારકા ક્યાંથી થાયઆપણાં,

ઘર , વર ,કુટુંબ ,સંપત્તિ સઘળું જ તારું ,મે ક્યાં કદી કીધું કે આ મારું ?

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: